POLITIKA PRIVATNOSTI

1. Uvod

Ova Politika privatnosti ima za cilj da objasni kako i zašto MOZZART DOO BEOGRAD (u daljem tekstu “Društvo”) u svojstvu rukovaoca obrađuje vaše podatke o ličnosti i mere koje preduzima da Vaši podaci budu sigurni i zaštićeni. Obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Molimo, pročitajte ovu Politiku kako biste razumeli kako se odnosimo prema Vašim ličnim podacima.

Ova Politika privatnosti opisuje načine na koje Društvo koristi lične podatke. Davanjem svojih ličnih podataka i prihvatanjem Politike privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se vaši podaci koriste na način opisan u ovoj Politici. Ukoliko se Politika privatnosti promeni, izmenjeni tekst Politike ćemo objaviti na ovoj stranici.

2. Rukovalac

MOZZART DOO BEOGRAD

Zrenjaninski put br. 84c, Beograd

MB: 20655364

Email: helpmozzartbet.com

Brojevi telefona: 0800 005 000, +381 11 785 83 67

Viber: +381 62 205 372

3. Kada prikupljamo vaše podatke

Vaše podatke prikupljamo prilikom:

      3.1. Korišćenja internet stranice

Društvo prikuplja podatke od posetilaca internet stranice http://rs.mozzart.org na osnovu našeg legitimnog interesa radi boljeg razumevanja potreba korisnika. U navedene svrhe prikupljaju se sledeći podaci:

 1. vreme i datum posete stranici,
 2. stranice koje posetilac pregleda,
 3. tip i verzija internet pretraživača,
 4. IP adresa računara posetioca.

Koristimo kolačiće (coookies) kako bismo vam pružili uslugu sa potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići (cookies) su male tekstualne datoteke prenete na računar posetioca u svrhu praćenja korišćenja određenih stranica. Ukoliko je na računaru korisnika ugašeno primanje kolačića, korisnik i dalje može da koristi stranice, ali će funkcionalnost usluge biti delimično ograničena. Za više informacija, pogledajte Politiku kolačića.

      3.2. Konkurisanja za posao

Ukoliko konkurišete za posao putem Mozzart Biz sajta, u online formular unosite sledeće podatke:

 • Osnovne podatke (ime, prezime, broj fiksnog i mobilnog telefona, e-mail adresa, fotografija), 
 • Podatke o adresi (grad), 
 • Podatke o obrazovanju (stručna sprema, naziv obrazovne institucije u kojoj je stečena najviša kvalifikacija, smer i mesto škole), 
 • Podatke o radnom iskustvu (početak i kraj, naziv firme i pozicije, opis poslova i odgovornosti), radna biografija (CV),

Podaci o ličnosti iz popunjenog formulara obrađuju se na osnovu Vašeg pristanka i isključivo radi izbora i zapošljavanja kandidata. Vaši podaci su nam neophodni da bismo ostvarimo kontakt sa Vama i sproveli postupak selekcije za određenu poziciju. Za više informacija o tome na koji način obrađujemo podatke o ličnosti kandidata za posao, pogledajte našu Politiku privatnosti za kandidate.

       3.3. Komunikacije 

Društvo korisnicima pruža korisničku podršku putem telefona i email-a. Ukoliko nam se obratite na kontakt telefon koje se nalazi na Mozzart Biz sajtu, telefonski razgovor se neće snimati.

4. Primaoci podataka o ličnosti:

Društvo lične podatke korisnika prosleđuje drugim primaocima isključivo na osnovu zakonske obaveze i poštovanja regulatornih zahteva, odnosno opravdanog zahteva ovlašćenog javnog tela ili u slučaju postavljanja, ostvarenja ili odbrane pravnih zahteva. Po potrebi, lični podaci se prosleđuju pouzdanim poslovnim partnerima (obrađivačima) radi omogućavanja održavanja informacionog sistema, sistema plaćanja, rešavanja korisničkih zahteva ili sličnih poslovnih potreba uz obavezne mere zaštite koje se uređuju i definišu posebnim ugovorima.

Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni: Provajderima usluga, obrađivačima, poslovnim partnerima, kreditnim agencijama, bankama, advokatima, savetnicima, ustanovama koje se bave sprečavanjem pranja novca, sudovima, regulatornim telima, ustanovama za zaštitu maloletnika, ustanovama za bolesti zavisnosti, policiji, asocijacijama u oblasti sporta i marketinškim agencijama.

5. Gde čuvamo vase podatke o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti čuvaju se na serverima koji se nalaze na teritoriji Evrope. Ukoliko podatke koje sakupimo od vas prenesemo nekom primaocu (kao što je navedeno u poglavlju 4), ti primaoci podataka će skladištiti vaše podatke. Trudimo se da osiguramo da se sa vašim podacima o ličnosti postupa u skladu sa ovom Politikom i da primaoci podataka poseduju iste ili približne organizacione, tehničke i kadrovske mere kao mi. Neki od primalaca podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti mogu imati servere koji se nalaze van teritorija koje prema propisima Republike Srbije obezbeđuju primereni nivo zaštite, u kom slučaju ćemo obezbediti odgovarajuće mere zaštite. 

6. Rok čuvanja podataka

Pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti možete u svakom trenutku povući, što dovodi do prestanka dalje obrade vaših podataka i njihovog brisanja. Ukoliko Vaše podatke obrađujemo na osnovu legitimnog interesa, obrađivaćemo ih sve dok ne uložite prigovor na obradu.

Podaci o ličnosti kandidata koji uspešno prođu proces selekcije i postanu naši zaposleni obrađivaće se u skladu sa evidencijama u oblasti rada. Ukoliko kandidat ne prođe proces selekcije, njegovi podaci o ličnosti se čuvaju tri godine.

7. Prava korisnika

U zavisnosti od vrste i pravnog osnova obrade, možete ostvariti sledeća prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti:

 • Pristup podacima o ličnosti
 • Ispravku podataka o ličnosti
 • Brisanje podataka o ličnosti
 • Prenosivost podataka o ličnosti
 • Ograničenje obrade podataka o ličnosti i
 • Pravo na prigovor

8. Sigurnost podataka o ličnosti

Društvo preduzima neophodne stroge bezbednosne procedure, organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite podataka o ličnosti, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima koji su potrebni da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, neovlašćenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. 

Isti nivo odgovornosti i sigurnosti zahtevamo i od naših ugovornih partnera (obrađivača).

9. Žalbe

Za sva pitanja u vezi sa zaštitom i obradom podataka o ličnosti možete se obratiti našem Službeniku za zaštitu podataka o ličnosti na e-mail zaštita.podatakamozzartbet.com ili poštom na adresu ul. Takovska br. 49b, Beograd. Službenik za zaštitu podataka o ličnosti zadužen je za nadzor zakonitosti obrade podataka o ličnosti, brigu o zaštiti prava i sloboda korisnika (i ostalih lica čije podatke obrađuje) i savetovanje odgovornih lica o najboljim praksama u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Svaki primljeni zahtev biće rešen što je moguće pre, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema. Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahteva uložićemo razumne napore da utvrdimo Vaš identitet i sprečimo neovlašćenu obradu podataka o ličnosti.

Ukoliko smatrate da su Vaši podaci nezakonito obrađivani, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ova verzija Politike privatnosti je poslednji put ažurirana dana 23.09.2021. godine.

Mozzart d.o.o. Beograd