Isključenje odgovornosti

Mozzart nastoji da redovno ažurira informacije na svojim veb-sajtovima. Uprkos tome, moguće je da su se podaci u međuvremenu promenili. Stoga Mozzart ne može preuzeti odgovornost ili garanciju, eksplicitnu ili implicitnu, za aktuelnost, tačnost i potpunost informacija sa ovog veb-sajta, jer su one samo informativnog karaktera i ne smatra se odgovornim za eventualne posledice koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na našoj Internet stranici. Isto važi i za sve druge veb-sajtove, na koje se upućuje pomoću hiperlinka. Uspostavljanje veza sa takvim veb-sajtovima vrši se na sopstveni rizik. Mozzart nije odgovoran za sadržaj tih veb-sajtova.

Isključena je bilo kakva odgovornost Mozzart-a (uključujući i nepažnju) za štete ili posledične štete koje nastanu pozivanjem na sadržaj sajta ili njegovo korišćenje (odnosno zbog nemogućnosti pozivanja ili korišćenja). Ovo se pogotovo, ali ne isključivo, odnosi na sledeća isključenja odgovornosti:

 

  1. za svaki gubitak bilo koje vrste, direktan ili indirektan, koji je prouzrokovan i/ili proizilazi iz korišćenja veb-sajta ili nekog drugog veb-sajta povezanog sa ovim veb-sajtom;
  2. za  gubitak hardvera i softvera, virusa i drugih problema i/ili gubitak vremena zbog korišćenja ovog veb-sajta.
  3. za gubitak koji je prouzrokovan netačnim, nepotpunim ili zastarelim informacijama na veb-sajtu.

Sve informacije dostupne veb-sajtovima Mozzart-a isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti niti distribuirati trećim licima u komercijalne svrhe. 
Mozzart zadržava isključivo pravo da izmeni ili ukloni sadržaj u bilo kom trenutku bez obaveze davanja obaveštenja. Mozzart se neće smatrati odgovornim za bilo kakve posledice tih izmena.