World MapWorld Map
Mozzart
Kompanija Mozzart posluje na tržištu igara na sreću od 2001. Poslovna politika kompanije zasnovana je na savremenim principima poslovanja. U proteklih 20 godina postali smo lideri u oblasti kockanja i sportskog klađenja u jugoistočnoj Evropi. Kao način podrške organizaciji sportskog klađenja, razvili smo kompletan IT sistem za proizvodnju, održavanje i nadogradnju pratećeg softvera, koji omogućava pouzdano umrežavanje velikog broja uplatnih mesta, kao i upravljanje kvalitetom rizika.
Mozzart
Kompanija Mozzart posluje na tržištu igara na sreću od 2001. Poslovna politika kompanije zasnovana je na savremenim principima poslovanja. U proteklih 20 godina postali smo lideri u oblasti kockanja i sportskog klađenja u jugoistočnoj Evropi. Kao način podrške organizaciji sportskog klađenja, razvili smo kompletan IT sistem za proizvodnju, održavanje i nadogradnju pratećeg softvera, koji omogućava pouzdano umrežavanje velikog broja uplatnih mesta, kao i upravljanje kvalitetom rizika.
Mozzart
Kompanija Mozzart posluje na tržištu igara na sreću od 2001. Poslovna politika kompanije zasnovana je na savremenim principima poslovanja. U proteklih 20 godina postali smo lideri u oblasti kockanja i sportskog klađenja u jugoistočnoj Evropi. Kao način podrške organizaciji sportskog klađenja, razvili smo kompletan IT sistem za proizvodnju, održavanje i nadogradnju pratećeg softvera, koji omogućava pouzdano umrežavanje velikog broja uplatnih mesta, kao i upravljanje kvalitetom rizika.